علوم زمین - طرح درس روزانه کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی
به وبلاگ گروه زمین شناسی استان مازندران خوس آمدید

باسمه تعالی

طرح درس روزانه کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

عنوان درس : میدان مغناطیسی و وارونگی مغناطیسی

 هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با میدان مغناطیسی کره زمین

اهداف جزئی

 1 -  آشنایی با چگونگی پیدایش میدان مغناطیسی زمین

2 – آشنایی با پدیده دیناموی خود القا

3 – آشنایی با وارونگی مغناظیسی

4 – آشنایی با علت تشکیل وارونگی مغناطیسی

5 – آشنایی  با نحوه کار دانشمندان در تشخیص وارونگی مغناطیسی در سنگها

اهداف رفتاری

از دانش آموزان انتظار میرود پس از تدریس و یادگیری :

 1 – پدیده دینامی خود القا را توضیح دهد.

2 – علت تشکيل ميدان مغناطيسی در زمين را به زبان ساده شرح دهند .

3 – پديده وارونگی مغناطيسی را در دو سطر توضيح دهند .

4 – رسوبات واقع در خشکی و دريا را از نظر خاصيت مغناطيسی مقايسه کنند .

5 – تصاوير مربوط به ميدان مغناطيسی و وارونگی مغناطيسی را تفسير کنند .

6 -  علت تشکيل وارونگی مغناطيسی را در يک سطر توضيح دهند .

7 – تاريخچه کشف وارونگی مغناطيسی را توضيح دهند .

8 -  در حالت وارونگی نحوه استفاده از قطب نما را در جهت يابی بيان کنند .

رفتار ورودی                                                                5 دقيقه

معلم با روی خوش در حاليکه قطب نمايی در دست دارد وارد کلاس می شود و آن  را زمين می گذارد و شروع به حضور و غياب می کند .

ارزشيابی تشخيصی ( تجارب يادگيری )                        15 دقيقه

1 – آيا دانش آموزان اساس کار قطب نما را می دانند ؟

2 – آيا دانش آموزان نحوه ی استفاده از قطب نما را قبلا آموخته اند ؟

3 – با کانی مانيتيت و مغناطيس ديرين آشنا يی دارند ؟

4 – با نحوه ی تشکيل جريان کنوکسيونی آشنایی دارند ؟

5 – تفاوت قطبين جغرافيائی را با قطبين مغناطيسی می دانند ؟

معلم قطب نما را بر می دارد و رو به دانش آموزان می کند .

 معلم : درون اين قطب نما چه چيزی قرار گرفته است ؟

دانش آموزان : عقربه مغناطيسی شده

م :درست است ولی چرا این عقربه همیشه سمت شمال را نشان می دهد ؟

د : شاید در این مسئله نیروی مغناطیسی زمین دخالت دارد .

م : درست است عقربه مغناطیسی همیشه در جهت میدان مغناطیسی زمین یا بهتر بگوییم موازی جریان مغناطیسی زمین قرار می گیرد .

گروههای تدریس و مدل کلاس

گروه متوسط 30 نفر ( کل کلاس ) و تشکیل گروه های 5 نفره

 الگو ه های تدریس: آزمایشی – پرسش و پاسخ – سخنرانی

تعیین منابع ( نیروی انسانی ، وسایل و فضای آموزشی ):

-         معلم و آزمایشهای دانش آموزان در گروه

-         سیم پیچ ، میله آهنی ، دو عدد باطری سه ولتی ، سوزن ته گرد ، نخ ، چراغ الکلی ، دستگاه دیناموی ساده ، بوبین ، پوستر بزرگ شکل کتاب و در صورت امکان فیلم مغناطیس دیرین

 

 

 

کلاس درس

راهبردهای یادگیری – یاددهی با عنایت به نگرش فراشناختی:

1-     از گروه اول خواسته می شود تا با وسایلی که در اختیار دارند دو آهنربا بسازند.

2-      از گروه دوم خواسته می شود تا به کمک قطب نما شمال و جنوب مغناطیسی زمین را تعیین کنند .

3-     از گروه سوم خواسته می شود تا به وسط آهنربای میله ای شکل نخی ببندند و آنرا بی حرکت آویزان کنند تا علت آنرا شرح دهند .

4-     از گروه چهارم خواسته می شود آهنربای میله ای را به چند سوزن نزدیک کرده و سپس آنرا گرم کنند و علت تغییرات را شرح دهند .

5-     از گروه پنجم خواسته می شود با چرخاندن دسته دیناموی ساده تغییرات حاصله و علت روشن شدن چراغ را توضیح دهند.

6-     از گروه ششم خواسته می شود دستگاه بوبین را به برق وصل کنند و علت تغییرات را شرح دهند .

                                                                           زمان 5 دقیقه

7 – از گروهها خواسته می شود هر گروه نتایج و توضیحات خود را برای بقیه شرح دهند .

                                                                              زمان 15 دقیقه

8 – معلم در مورد دیناموی خود القاء در هسته زمین ، عدم ثبات مغناطیس زمین ، نحوه تشکیل و علت آن توضیحاتی می دهد .

9 – شکلهای مربوط به کتاب توضیح داده می شود .

10 – دانش آموزان سوالاتی در ذهنشان در مورد این پدیده شکل می گیرد .

                                                                            زمان 15 دقیقه

ارزشیابی پایانی

 سوالات تایپ و تکثیر شده در اختیار گروهها قرار می گیرد :

1 – با توجه به نوارهای تیره و روشن کانی مانیتیت جهت شمال و جنوب مغناطیس زمین را مشخص کنید.

2 – آشفتگی در جریان کنوکسیونی در میدان مغناطیسی زمین چه تاثیری دارد؟

3 – اصطلاحات وارونگی مغناطیسی ، پدیده دیناموی خود القاء را شرح دهید .

                                                                             زمان 5 دقیقه

تکلیف

سوالاتی تایپ و تکثیر شده د ر اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا در منزل به آنها پاسخ داده و برای جلسه بعد به کلاس ارائه دهند .

1 – د رطول عمر 165 میلیون ساله بستر اقیانوس اطلس چند وارونگی مغناطیسی در سنگ ها ثبت شده است ؟

2 - ..........

3 - .........

 

موضوع تحقیق  

1 – وارونگی مغناطیسی در رشد و تکثیر گیاهان و جانوران چه تاثیری دارد ؟

2 – وارونگی مغناطیسی بر ماگنتوسفر چه تاثیری دارد ؟

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:32  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  |