علوم زمین - طرح درس روزانه کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی
گروه زمین شناسی

باسمه تعالی

طرح درس روزانه کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

عنوان درس : میدان مغناطیسی و وارونگی مغناطیسی

 هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با میدان مغناطیسی کره زمین

اهداف جزئی

 1 -  آشنایی با چگونگی پیدایش میدان مغناطیسی زمین

2 – آشنایی با پدیده دیناموی خود القا

3 – آشنایی با وارونگی مغناظیسی

4 – آشنایی با علت تشکیل وارونگی مغناطیسی

5 – آشنایی  با نحوه کار دانشمندان در تشخیص وارونگی مغناطیسی در سنگها

اهداف رفتاری

از دانش آموزان انتظار میرود پس از تدریس و یادگیری :

 1 – پدیده دینامی خود القا را توضیح دهد.

2 – علت تشکيل ميدان مغناطيسی در زمين را به زبان ساده شرح دهند .

3 – پديده وارونگی مغناطيسی را در دو سطر توضيح دهند .

4 – رسوبات واقع در خشکی و دريا را از نظر خاصيت مغناطيسی مقايسه کنند .

5 – تصاوير مربوط به ميدان مغناطيسی و وارونگی مغناطيسی را تفسير کنند .

6 -  علت تشکيل وارونگی مغناطيسی را در يک سطر توضيح دهند .

7 – تاريخچه کشف وارونگی مغناطيسی را توضيح دهند .

8 -  در حالت وارونگی نحوه استفاده از قطب نما را در جهت يابی بيان کنند .

رفتار ورودی                                                                5 دقيقه

معلم با روی خوش در حاليکه قطب نمايی در دست دارد وارد کلاس می شود و آن  را زمين می گذارد و شروع به حضور و غياب می کند .

ارزشيابی تشخيصی ( تجارب يادگيری )                        15 دقيقه

1 – آيا دانش آموزان اساس کار قطب نما را می دانند ؟

2 – آيا دانش آموزان نحوه ی استفاده از قطب نما را قبلا آموخته اند ؟

3 – با کانی مانيتيت و مغناطيس ديرين آشنا يی دارند ؟

4 – با نحوه ی تشکيل جريان کنوکسيونی آشنایی دارند ؟

5 – تفاوت قطبين جغرافيائی را با قطبين مغناطيسی می دانند ؟

معلم قطب نما را بر می دارد و رو به دانش آموزان می کند .

 معلم : درون اين قطب نما چه چيزی قرار گرفته است ؟

دانش آموزان : عقربه مغناطيسی شده

م :درست است ولی چرا این عقربه همیشه سمت شمال را نشان می دهد ؟

د : شاید در این مسئله نیروی مغناطیسی زمین دخالت دارد .

م : درست است عقربه مغناطیسی همیشه در جهت میدان مغناطیسی زمین یا بهتر بگوییم موازی جریان مغناطیسی زمین قرار می گیرد .

گروههای تدریس و مدل کلاس

گروه متوسط 30 نفر ( کل کلاس ) و تشکیل گروه های 5 نفره

 الگو ه های تدریس: آزمایشی – پرسش و پاسخ – سخنرانی

تعیین منابع ( نیروی انسانی ، وسایل و فضای آموزشی ):

-         معلم و آزمایشهای دانش آموزان در گروه

-         سیم پیچ ، میله آهنی ، دو عدد باطری سه ولتی ، سوزن ته گرد ، نخ ، چراغ الکلی ، دستگاه دیناموی ساده ، بوبین ، پوستر بزرگ شکل کتاب و در صورت امکان فیلم مغناطیس دیرین

 

 

 

کلاس درس

راهبردهای یادگیری – یاددهی با عنایت به نگرش فراشناختی:

1-     از گروه اول خواسته می شود تا با وسایلی که در اختیار دارند دو آهنربا بسازند.

2-      از گروه دوم خواسته می شود تا به کمک قطب نما شمال و جنوب مغناطیسی زمین را تعیین کنند .

3-     از گروه سوم خواسته می شود تا به وسط آهنربای میله ای شکل نخی ببندند و آنرا بی حرکت آویزان کنند تا علت آنرا شرح دهند .

4-     از گروه چهارم خواسته می شود آهنربای میله ای را به چند سوزن نزدیک کرده و سپس آنرا گرم کنند و علت تغییرات را شرح دهند .

5-     از گروه پنجم خواسته می شود با چرخاندن دسته دیناموی ساده تغییرات حاصله و علت روشن شدن چراغ را توضیح دهند.

6-     از گروه ششم خواسته می شود دستگاه بوبین را به برق وصل کنند و علت تغییرات را شرح دهند .

                                                                           زمان 5 دقیقه

7 – از گروهها خواسته می شود هر گروه نتایج و توضیحات خود را برای بقیه شرح دهند .

                                                                              زمان 15 دقیقه

8 – معلم در مورد دیناموی خود القاء در هسته زمین ، عدم ثبات مغناطیس زمین ، نحوه تشکیل و علت آن توضیحاتی می دهد .

9 – شکلهای مربوط به کتاب توضیح داده می شود .

10 – دانش آموزان سوالاتی در ذهنشان در مورد این پدیده شکل می گیرد .

                                                                            زمان 15 دقیقه

ارزشیابی پایانی

 سوالات تایپ و تکثیر شده در اختیار گروهها قرار می گیرد :

1 – با توجه به نوارهای تیره و روشن کانی مانیتیت جهت شمال و جنوب مغناطیس زمین را مشخص کنید.

2 – آشفتگی در جریان کنوکسیونی در میدان مغناطیسی زمین چه تاثیری دارد؟

3 – اصطلاحات وارونگی مغناطیسی ، پدیده دیناموی خود القاء را شرح دهید .

                                                                             زمان 5 دقیقه

تکلیف

سوالاتی تایپ و تکثیر شده د ر اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا در منزل به آنها پاسخ داده و برای جلسه بعد به کلاس ارائه دهند .

1 – د رطول عمر 165 میلیون ساله بستر اقیانوس اطلس چند وارونگی مغناطیسی در سنگ ها ثبت شده است ؟

2 - ..........

3 - .........

 

موضوع تحقیق  

1 – وارونگی مغناطیسی در رشد و تکثیر گیاهان و جانوران چه تاثیری دارد ؟

2 – وارونگی مغناطیسی بر ماگنتوسفر چه تاثیری دارد ؟

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:32  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  |